Uit betrouwbare bron

Piet en ik maken al dik 30 jaar samen muziek in de PeerdeGraafmachine, maar ook steeds weer met nieuwe bands en projecten. Ik heb met veel plezier gevolgd hoe hij zich fanatiek heeft toegelegd op het schieten met luchtbuksen, en daar veel succes mee behaalt bij wedstrijden. Het past helemaal bij de praktische aard van Piet om voor deze toepassing van zijn vaardigheid te kiezen. En als natuurliefhebber ondersteun ik uiteraard van harte een oplossing om gif te vermijden.

Henk Koekkoek

Muzikant, natuurfilmer en maker van Birdsong in Spring

Piet staat altijd voor je klaar. En schieten kan ie als de beste. Ik heb soms een beetje spijt dat we hem bij de schietclub in Tilburg hebben gevraagd. De eerste plek is nu standaard vergeven….

Boele de Roos

Schietclub Tilburg

Er zijn van die mensen die alles wat ze aanpakken tot een succes maken. Die beginnen ergens aan, bijten zich er helemaal in vast, maken zich in no time de fijne kneepjes ervan eigen, en behoren vervolgens al snel tot de besten op dat terrein. Wat ik zo enorm waardeer aan Piet Maas is dat hij die kwaliteit onmiddellijk herkende bij mij. De man heeft echt een groot talent voor het signaleren van ratten.

Beewee Nederkoorn

Fool4Life

De bestrijding van rattenplagen gebeurde lange tijd met klemmen en vergif. Beide methodes hebben grote nadelen. Voor de rat zijn ze allebei even wreed, en leiden ze tot een langzame, pijnlijke dood. Alleen daarom al kunnen we die bestrijdingsmethoden anno nu maar het beste nooit meer gebruiken.

Vergiftiging vormt daarnaast ook een groot gevaar voor alles en iedereen. De risico’s van doorvergiftiging zijn immers enorm. Egeltjes, uilen, buizerds, de kat des huizes, allemaal lopen ze een groot en reëel risico om ook vergiftigd te worden. Niet voor niets is het vanaf 2023 voor particulieren verboden om gif te gebruiken ter bestrijding van plaagdieren, en mogen professionele plaagdierbeheersers het enkel onder zeer strikte voorwaarden nog af en toe toepassen.

Maar wat dan te doen? Mij bellen.

Ik ben Piet Maas, De Ecologische Rattenjager. Met een geluidarme persluchtbuks verlos ik de ratten één voor één trefzeker en op slag uit jouw lijden. Dat doe ik na zonsondergang, als de ratten actief worden. Rattenjagen met een persluchtbuks is de snelste en meest verantwoorde manier om een rattenpopulatie op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ik streef naar het terugbrengen van het ecologische evenwicht. Ook kan ik je adviseren over hoe je dat evenwicht vervolgens in stand kunt houden, bijvoorbeeld met alternatieve voedermethoden en eventueel uilennestkasten.

Mijn eerste bezoek is gratis. Ik kom de situatie ter plaatse bekijken en daarna maken we samen een plan van aanpak. En ik werk discreet – niemand zal weten dat je De Ecologische Rattenjager op bezoek hebt.