Mijn Werkwijze

de Jacht zelf

Het kan zijn dat ik op dezelfde dag als het eerste onderzoek ‘s avonds meteen al aan de gang ga, of dat ik op een later tijdstip terugkom. De jacht met een stille perslucht-buks, begint meestal pas als de schemering is ingezet. Om de ratten niet af te schrikken, jaag ik alleen. Een thermische kijker helpt me bij het lokaliseren van de ratten, die ik vrijwel altijd met een enkel schot doodschiet.

Een jacht duurt gemiddeld twee uur. Als het nodig is, kom ik op een ander moment terug voor een tweede jacht.

Eerste onderzoek

Ik kom de eerste keer geheel vrijblijvend poolshoogte nemen. Dan inventariseer ik waar de ratten zich ophouden, waar ze hun voedsel vinden en met welke soort ratten we te maken hebben. Ik maak een voorzichtige schatting van het aantal.

Ook zal ik vragen welke routines er zijn: hoe laat gaat het licht uit, op welke momenten worden de ratten waargenomen, dat soort dingen.

Op basis van m’n onderzoek maken we samen een inschatting van de kosten. 

In toom houden

Als de rattenpopulatie is teruggebracht tot een minimum, is het zaak om deze situatie zo goed mogelijk in stand te houden. Dat kan door een aantal maatregelen te nemen.

Ik kan meehelpen met of adviseren bij:  het opruimen van de locatie en het bemoeilijken van de toegang voor de ratten en eventueel het plaatsen van een uilennestkast.

Alles met het doel de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de plaagdieren.